Yayınlar


2017

Türkiye'de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları

2017

Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili

2017

Türkiye'de Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma Başvurusu ve Statüsü Sahipleri Üzerine Analiz: Türkiye'ye Geliş Sebepleri, Türkiye'de Kalışları, Gelecek Planları ve Amaçları

2016

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı Tebliğ Metinleri Kitabı

2015

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014

2015

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 İleri Analiz Çalışması

2014

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013

2014

Mechanisms behind the Skewed Sex Ratio at Birth in Azerbaijan: Qualitative and Quantitative Analyses

2014

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İnceleme Raporu

2010

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması: Türkiye'de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık

2010

Türkiye'nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler, 1968-2008

2009

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

2009

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008

2006

Ulusal Anne Ölümleri Çalışması

2006

Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması

2005

2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Raporu

2004

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

2004

Türkiye'de Binyıl Kalkınma Hedefleri: Demografik Bakış

2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Soru Kağıdı Hazırlık Çalışması-Niteliksel Araştırma: Gebeliği Önleyici Yöntemler ve İstemli Düşükler

2003

Üçüncü Ulusal Nüfusbilim Konferansı

2001

Nüfus ve Kalkınma: Göç, Eğitim, Demokrasi, Yaşam Kalitesi

2001

An Analytical Insight Into a Traditional Method: Withdrawal Use in Turkey

1998

1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

1993

1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2002-2005

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 2002 - 2005

1996-2002

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1996 - 2002