Lisansüstü Programlara Başvuru
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 16 Mayıs-26 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç"
"Türkiye ve Göç" temalı Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Enstitümüzde gerçekleştirilecektir. Bildiri özeti gönderme son tarihi: 30 Haziran 2022- Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 31 Ağustos 2022- Kayıt başlangıç tarihi: 1 Eylül 2022. Konferans web sayfası için 'Devamı' na tıklayınız.
Kadın ve Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler Toplantısı
28 Mart 2022 tarihinde UNFPA işbirliğiyle kadın ve üreme sağlığı hizmetlerine ilişkin tematik çalışmaların sunulduğu ve ilgili uzmanlardan ve kurumlardan geri bildirimlerin alındığı toplantı Enstitümüzde gerçekleşmiştir.
2020-2021 Yılı Mezuniyet Töreni
Nüfus Etütleri Enstitüsü 2020-2021 Yılı Mezuniyet Töreni 9 Aralık 2021 Perşembe günü Enstitümüz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Gençlik ve Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Aralık 2021
United Nations Population Fund Turkey (UNFPA Turkey) ile yürüttüğümüz Demografik Eğitim Serileri kapsamında 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Gençlik ve Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı" eğitimimiz başladı!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Veri Kullanım Semineri
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Veri Kullanım Semineri Videoları Enstitümüz YouTube Kanalında!
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 16 Mayıs - 26 Haziran arasında alınacaktır.

Enstitümüz ile ilgili kısa bilgi notu için tıklayınız.

 

Başvuruya Açılan Programlar

Nüfusbilim Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yüksek Lisans programı hakkında bilgi için tıklayınız.

Doktora programı hakkında bilgi için tıklayınız.

 

Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yüksek Lisans programı hakkında bilgi için tıklayınız.

Doktora programı hakkında bilgi için tıklayınız.

 

Enstitümüz ve Lisansüstü Programlara İlişkin Tanıtım Toplantıları (Kayıtları)

Enstitümüz ve lisansüstü programların genel tanıtımının yapıldığı ve gelen soruların cevaplandırıldığı çevrim içi tanıtım toplantılarının kayıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

 

 • Birinci toplantı 

Toplantı linki için tıklayınız.

 • İkinci toplantı 

Toplantı linki için tıklayınız.


2022 - 2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Takvimi

Program Başvuruları: 16 MAYIS - 26 HAZİRAN 2022

Lisansüstü başvuruların değerlendirilmesi/Mülakatlar: 29 HAZİRAN - 06 TEMMUZ 2022

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi: 19 TEMMUZ 2022

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ön kayıt işlemleri:
8 - 26 AĞUSTOS 2022

Programlara kabul edilen öğrencilerin etkileşimli ders kayıtları ve danışman onayları:
26 - 30 EYLÜL 2022

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yüksek Lisansa başvurabilmek için lisans derecesine sahip veya lisans seviyesinde mezuniyet durumunda
 • Doktoraya başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip veya yüksek lisanstan mezuniyet durumunda

olan adaylar mezun oldukları bölüm fark etmeksizin başvuru yapabilir.

 

Başvuru için Gerekli Evraklar

Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu

 • Form, online başvurunun tamamlanmasının ardından sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

 • Yüksek lisans programına başvuracak adaylar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti
 • Doktora programına başvuracak adaylar için lisans diploması ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti
 • Lisans veya yüksek lisansını yurtdışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi
  • Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesinin ibra edilmesi gerekmektedir

Yabancı Dil Belgesi

 • Başvurularda YDS, e-YDS, YÖKDİL, CPE ve TOEFL belgeleri kabul edilmektedir. Taban puanlar: YDS, e-YDS, YÖKDİL için 75; CPE için 75; TOEFL (Internet Based) için 90’dır.

ALES Sonuç Belgesi

 • Enstitümüz Eşit Ağırlık puanına göre öğrenci almaktadır ve taban puan 65’tir. Uluslararası öğrencilerden GMAT Belgesi (taban puanı 485) veya GRE Eşit Ağırlık (taban puanı 652) istenmektedir.

T.C. uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı / Uluslararası adaylar için pasaport fotokopisi

Transkript (aslı)

 • Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için lisans ranskripti aslı / Doktora programına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin aslı

İki adet referans mektubu

 • Referans mektubu adayın eğitimini ve kapasitesini bilen iki öğretim üyesinden alınarak, kapalı zarf içinde teslim edilecek veya referansı verecek öğretim üyesi tarafından öğrencinin adı soyadı ve başvurduğu bölüm ismi yazılarak hips@hacettepe.edu.tr adresine gönderilecektir.

Niyet mektubu

 • Kısa bir özgeçmiş ve başvurulan programla ilgili geçmiş çalışmalarınızı içermelidir.

Bir adet fotoğraf

 

 

Lisansüstü programlara başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.