2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
Genel Bilgiler

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), doğurganlık, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması ve erken çocukluk gelişimi gibi konularda veri sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma sonuçları kent/kır, 5 bölge ve bazı konular için 12 bölge (NUTS1) düzeyinde sunulmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri başta olmak üzere diğer kaynaklardan sağlanamayan bilgilerin elde edilmesi ve kayıt sisteminden sağlanabilen bilgilere ilişkin detaylı analizlerin yapılması mümkün olmaktadır. 2018 TNSA kapsamında aynı konularda bilgi elde etmek amacıyla Türkiye'de ikamet eden Suriyeli göçmenler için de ayrı bir örnekleme tasarımı yapılmıştır. Suriyeli göçmen örneklemi ile, Türkiye'de hanehalkı düzeyinde ilk defa Suriyeli göçmenlere ilişkin nüfus ve sağlık göstergeleri hesaplanmıştır.

2018 TNSA, HÜNEE tarafından yürütülen, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın müşteri kurum olarak yer aldığı, mali desteğinin ise TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında sağlandığı bir araştırmadır. 2018 TNSA ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürütülmüştür.