New User Registration / Yeni Kullanıcı Kaydı
Step 1: Please Enter User Information
Basamak 1: Lütfen Kullanıcı Bilgilerini Girin
Email Address:
Note: Your email address will be used as your username
Eposta Adresi:
Not: Eposta adresiniz kullanıcı adınız olacaktır
Password:
Şifre:
Confirm Password:
Şifre Tekrar:
First Name:
İsim:
Last Name:
Soyisim:
Institution:
Kurum:
Institution Type:
Kurum Tipi:
Country of Residence:
Yaşadığınız Ülke:
Phone Number:
Telefon Numarası:
Step 2: Description of Study
Please provide information on your study
Basamak 2: Çalışmanın Açıklaması
Lütfen çalışmanız hakkında bilgi verin
Title of Proposed Study:
Önerilen Çalışmanın Başlığı:
Requested Data Sets:
Talep Edilen Veri Setleri:
1993 1998 2003 2008 2013
Brief Description of this Study:
Please provide a brief description of how you plan to use the TDHS data. This is required to obtain authorization. (Max: 2500 characters)
Çalışmanın Kısa Açıklaması:
Lütfen TNSA verilerini nasıl kullanacağınızı kısaca açıklayın. Yetki için bu gereklidir. (En fazla 2500 harf)