Konferans Takvimi
15 Eylül 2014 Web sitesinin açılması ve ilk duyurunun yapılması
15 Ocak 2015 İkinci Duyuru (Bildiri İsteme Duyurusu)
15 Mart 2015 Üçüncü Duyuru (Hatırlatma Duyurusu)
15 Nisan 2015 Dördüncü Duyuru (Hatırlatma Duyurusu)
15 Haziran 2015 Bildiri önerisi göndermenin son günü
01 Ağustos 2015 Tebliğlere ilişkin kararların duyurulması
01 Eylül 2015 Nihai özetlerin alınması
30 Eylül 2015 Nihai programın duyurulması
01 Ekim 2015 Özet kitapçığın baskıya gönderilmesi
5-6 Kasım 2015 Konferansın gerçekleştirilmesi
15 Aralık 2015 Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih
15 Mart 2016 Konferansın tam metinlerinin kitap olarak basılması