Nüfusbilim Konferansları
2021
15 Ocak

Doç. Dr. Saime Özçürümez, Bilkent Üniversitesi

Zorunlu Göç ve Toplumsal Bütünleşme: Küresel Kavramlar ve Modeller Açısından Türkiye Deneyimini Anlamak

2020
18 Aralık

Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, Anadolu Üniversitesi

Suriyeli Göçmenler, Öğrenciler ve Ulus-Devlet Öğretileri

2019
13 Mayıs

Prof. Dr. Murat Güray Kırdar, Boğaziçi Üniversitesi

Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Yerel Nüfusun Ölümlülük Hızlarına Etkisi

2019
26 Nisan

Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi

Beşeri Bilimlerde Sayısallaşma; Makro-Mikro İkilemi Geçerli ve Kalıcı mı?

2017
3 Mayıs

Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi

Metropolde Yaşlanmak: İstanbul'da Yaşlıların Mevcut Durumu

2017
6 Nisan

Prof. Dr. Akile Gürsoy, Beykent Üniversitesi

Türkiye’de Orman Köylerinde Sosyal Değişim

2017
15 Mart

Akın Atauz

Demografi: Coğrafyanın Temel İlgi Alanlarından Biri

2016
19 Ocak

Yrd. Doç. Dr. Seyit Cilasun & Doç.Dr. Ali M. Berker, Atılım Üniversitesi & Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: 2004-2015 Dönemi

2016
22 Kasım

Deniz Pelek, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçileri Özelinde Kırda Eşitsiz Güç İlişkilerinin Yeni Dinamikleri

2016
7 Nisan

Dr. Mümtaz Peker, Emekli Öğretim Üyesi

Sahil Kasabasından Büyükşehire Evrimleşme Sürecinde İzmir’e Göç

2016
17 Mart

Dr. Ceren Topgül, Cenevre Üniversitesi

İsviçre'deki Türkiye Kökenli Gençlerin Eş Tercihleri

2016
25 Şubat

Marie McAuliffe, Avustralya Demografi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

Research findings on 'Choice of destination country of refugees and asylum seekers'

2015
25 Aralık

Doç. Dr. Samantha Friedman, New York State Üniversitesi

Income Inequality and Place: A Comparative Study of Residential Inequality in Turkey and the U.S.

2015
26 Kasım

Prof. Dr. Gunnar Andersson, Stockholm Üniversitesi

Branch of Occupation and Divorce Risks in Denmark

2015
12 Mayıs

Professor Hans Groth, Ambassador Christian Blickenstorfer, Professor Nicholas Eberstadt

Türkiye'nin ve Diğer Müslüman Ülkelerin Demografisi / Panel Discussion on the Demography of Turkey and Other Muslim Countries