Nüfusbilim Öğle Konferansları

03.05.2017 / Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk / İstanbul Üniversitesi

Metropolde Yaşlanmak: İstanbul'da Yaşlıların Mevcut Durumu

06.04.2017 / Prof. Dr. Akile Gürsoy / Beykent Üniversitesi

Türkiye’de Orman Köylerinde Sosyal Değişim

15.03.2017 / Akın Atauz

Demografi: Coğrafyanın Temel İlgi Alanlarından Biri

19.01.2016 / Yrd. Doç. Dr. Seyit Cilasun ve Doç. Dr. Ali M. Berker / Atılım Üniversitesi - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: 2004-2015 Dönemi

22.11.2016 / Deniz Pelek / Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçileri Özelinde Kırda Eşitsiz Güç İlişkilerinin Yeni Dinamikleri

07.04.2016 / Dr. Mümtaz Peker / Emekli Öğretim Üyesi

Sahil Kasabasından Büyükşehire Evrimleşme Sürecinde İzmir’e Göç

17.03.2016 / Dr. Ceren Topgül / Cenevre Üniversitesi

İsviçre'deki Türkiye Kökenli Gençlerin Eş Tercihleri

25.02.2016 / Marie McAuliffe / Avustralya Demografi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

Research findings on 'Choice of destination country of refugees and asylum seekers'

25.12.2015 / Doç. Dr. Samantha Friedman / New York State Üniversitesi

Branch of Occupation and Divorce Risks in Denmark

26.11.2015 / Prof. Dr. Gunnar Andersson / Stockholm Üniversitesi

Income Inequality and Place: A Comparative Study of Residential Inequality in Turkey and the U.S.

12.05.2015 / Professor Hans Groth - Ambassador Christian Blickenstorfer - Professor Nicholas Eberstadt

Türkiye'nin ve Diğer Müslüman Ülkelerin Demografisi / Panel Discussion on the Demography of Turkey and Other Muslim Countries