Politika ve Strateji Çalışmaları Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Özellikle son yıllarda meydana gelen toplumsal gelişmeler gerek kamu gerekse sivil toplum kurumlarında politika üreten otoritelerin üzerinde karar verme sürecini objektif yöntemlere dayalı bir şekilde oluşturma ve süreci şeffaflaştırma baskısı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında kanıta dayalı politika üretme yaklaşımı bütün dünyada hızla öne çıkmaktadır. Ekonomik ve toplumsal yapının karmaşıklaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir dünyada, analitik karar verme ve strateji oluşturma olguları önem kazanmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda analitik karar verme yöntemleri, ekonomi, davranış bilimleri ve bilgi teknolojileri üzerine gerekli donanıma sahip, karmaşık toplumsal ve bireysel politikalari analiz edebilen yetkin uzmanlara, araştırmacılara ve öğretim üyelerine olan ihtiyaç başta bakanlıklar ve düzenleme kurumları olmak üzere tüm kamu kurumlarında bunun yanısıra da araştırma enstitüleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde hızla artmaktadır. Bu programların hedefi, kamu politikalarının oluşturulması sürecinde kanıta dayalı politika üretme yaklaşımını benimseyip olaylara bu açıdan bakarak bağımsız araştırma yapabilecek, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve evrensel nitelikte yeni gelişmeler üretebilecek bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Yüksek Lisans

Politika ve Strateji Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Politika ve Strateji Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı

Doktora

Politika ve Strateji Çalışmaları Doktora Programı

Detaylı bilgi için http://akts.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

Öğrenci Kabulü