2015 yılında toplumsal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde Enstitümüz akademik personelinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması", toplumsal sorumluluk çalışmaları (topluma hizmet kapsamında değerlendirilebilecek ve kamuoyuna yansımış düzeyde çalışmalar) ile öne çıkan çalışmalar kapsamında "Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Toplumsal Sorumluluk Alanında Çalışmalar" ödülünü almıştır.