Nüfusbilim Dergisi

Amaç ve Kapsam

Nüfusbilim Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından süreli yayınlanan yaygın, hakemli, bilimsel bir dergidir.

Nüfusbilimin çeşitli konularında bilgi üretimini özendirmek ve sunmak amacıyla 1979 yılında yayına başlamıştır. Dergi nüfusbilimin temel konuları olan doğurganlık, ölümlülük, göç, üreme sağlığı, kalkınma, toplumsal cinsiyet gibi konuları odağına almakla beraber, interdisipliner çalışmalara da açıktır. Dergi, yılda bir kez Aralık ayında çıkmaktadır. Nüfusbilim Dergisinde yayınlanacak makaleler, özgün, İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Bu niteliklere sahip çalışmalar Dergi Yayın Kurulu tarafından incelenir, uygun nitelikteki yazılar değerlendirme için en az iki hakem görüşüne sunulur. Hakem değerlendirmesine dayalı olarak yayınlanacak makaleler belirlenir.

Dergi basılı olarak yayınlanmakta olup, ISSN numarası 0259-6334'tür.

Nüfusbilim Dergisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere yandaki linklerden ulaşılabilir.