Misyon ve Vizyon

Misyon

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün misyonu bilime ve toplumsal/ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere: nüfusbilim, sosyal araştırma yöntemleri ve politika/strateji çalışmaları alanında eğitim vermek; nitelikli uzman ve araştırmacılar yetiştirmek; demografik veri /bilgi üretilmesini, kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak; nüfus konularında farkındalık ve duyarlılık yaratmak; üretilen veriye/bilgiye dayalı kamu politikaları ve stratejileri geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmaktır.

Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün vizyonu, çok-disiplinli seçkin akademik kadrosu ve bilimsel üretimi teşvik eden akademik iklimi ile konusunda uluslararası seviyede bir mükemmellik merkezi olmak; metodoloji ve teknik yönü ağır basan özgün çalışmalar yaparak ilgili yazını yönlendiren konuma geçmek; kurulduğu günden bu yana bilimsel yaklaşımda yöntem kullanma ve tarafsızlıktan ödün vermeme ilkesini koruyarak, yeni sosyal araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmaktır.