Kurslar

Türkiye’de Düzenlenen Kurslar

2020

Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Kullanım Semineri, 6-8 Ekim

2019

Yaşlılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 9-13 Aralık

2019

Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 24-28 Haziran

2018

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sağlık, 15 Aralık

2018

Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 9-13 Temmuz

2018

Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 7-11 Mayıs

2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sağlık, 2 Aralık

2017

Göç ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 20-22 Kasım

2017

Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-2, 18-22 Eylül

2016

Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-1, 19-23 Aralık

2014

Temel Demografik Göstergeler, 8-12 Aralık

2010

Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Kullanım Semineri, 9-11 Haziran

2007

Niteliksel Araştırma Yöntemleri Derinlemesine Görüşme ve Odak Grup Kursu, 11-15 Haziran

2007

Alan Araştırmalarında Örnekleme Teknikleri Kursu, 15-18 Mayıs

2002

Üreme Sağlığı Araştırmalarında Soru Kağıdı Tasarımı ve Uygulaması, 10-20 Eylül

2001

Saha Araştırmalarında Planlama, Uygulama ve Değerlendirme: Üreme Sağlığı Araştırmaları Deneyimi, 3-13 Eylül

2000

Saha Araştırmalarında Örnekleme Teknikleri, 11-16 Aralık

1999

Nüfus ve Kalkınma: Temel Demografik Analiz Teknikleri, 16-23 Aralık

1998

Nüfus ve Kalkınma, 16-23 Aralık

Yurtdışında Düzenlenen Kurslar

Yurtdışında düzenlenen kısa dönemli kurslar, ilgili ülkedeki UNFPA ofislerinin mali desteği ile düzenlenmiştir.

2005

Nüfus Projeksiyonları Teknikleri, 23-27 Mayıs, Bakü, Azerbaycan

2003

Ölümlülük ve Hayat Tablosu Analizlerinde Bilgisayar Uygulamaları, 13-21 Aralık, Aşgabat, Türkmenistan

2003

Demografik Süreçler, İşgücü Pazarı ve Kalkınma, 2-7 Haziran, Bakü, Azerbaycan

2002

Demografik Analiz ve Temel Teknikler, 18-23 Kasım, Aşgabat, Türkmenistan

2002

Demografik Analiz ve Nüfus Projeksiyonu Teknikleri, 21-26 Ekim, Bakü, Azerbaycan

2002

Kalkınma Sürecinde Nüfus Dinamiklerinin ve Nüfus Projeksiyonlarının Rolü, 26-31 Ağustos, Bakü, Azerbaycan

2002

Demografik Araştırmalarda Veri Toplama ve Sorukağıdı Tasarımı, 1-6 Temmuz, Bakü, Azerbaycan

2001

Demografik Analiz ve Temel Teknikler, 2-29 Eylül, Bakü, Azerbaycan