Konferansın Kapsayacağı Konular

Her ne kadar konferansın ana teması olarak Türkiye’de demografik araştırmaların 47. yılında demografik eğilimlere göre şekillenmesi beklenen nüfus politikalarının dünü, bugünü ve yarını olarak belirlenmiş ise de, konferansta birçok bilim dalının yatay keseni durumunda olan nüfusbilimin kapsamında olan birçok konunun tartışılması beklenmektedir. Kongrede kapsanması planlanan konular aşağıda verilmektedir.

 • Aile yapısı/evlilik

 • Anne ve çocuk sağlığı

 • Çalışma ve istihdam

 • Doğurganlık

 • Etnisite/din

 • İç ve dış göç

 • Kentleşme

 • Kırsal kalkınma

 • Nüfus coğrafyası

 • Nüfus kayıt sistemleri

 • Nüfus politikaları

 • Nüfus projeksiyonları

 • Nüfusun yaşlanması

 • Ölümlülük

 • Sosyal araştırma yöntemleri

 • Toplumsal cinsiyet

 • Tarihsel demografi

 • Üreme sağlığı

 • Yoksulluk

Yukarıda verilen konferans konuları bir bütün olarak dikkate alındığında, konferansta demografların yanı sıra sosyoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, şehir ve bölge planlaması, istatistik, coğrafya, matematik, yöneylem, kadın çalışmaları, sosyal politika ve sağlık alanlarında çalışan akademisyenlerin, kamu ve özel sektör çalışanlarının bir araya gelerek Türkiye’nin demografik yapısını ve bu yapıdan etkilenen ya da bu yapıyı etkileyen tüm süreçleri ve bu süreçlerin sonucu olarak şekillenmesi beklenen nüfus politikalarını tartışma imkanı bulacakları görülmektedir. Bu anlamda konferansın disiplinlerarası bir yapıya sahip olacağı söylenebilir.