Kontenjanlar

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları

Nüfusbilim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora
T.C. Uyruklu 20 10
KKTC Uyruklu 1 2
Uluslararası Öğrenci 5 5
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora
T.C. Uyruklu 10 5
Uluslararası Öğrenci 2 2