Kontenjanlar

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları

Nüfusbilim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora
T.C. Uyruklu 20 10
Uluslararası Öğrenci 5 5
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora
T.C. Uyruklu 10 5
Uluslararası Öğrenci 2 2