Konferans İletişim Bilgileri

Kongre hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçilebilir.

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. İsmet Koç,   Hacettepe Üniversitesi

iskoc@hacettepe.edu.tr

Konferans Sekreterleri

Dr. Pelin Çağatay,   Hacettepe Üniversitesi pcagatay@hacettepe.edu.tr
Dr. Tuğba Adalı,   Hacettepe Üniversitesi tadali@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Ayşe Özgören,   Hacettepe Üniversitesi ayse.ozgoren@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Melike Saraç,   Hacettepe Üniversitesi melikesarac@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Faruk Keskin,   Hacettepe Üniversitesi farukkeskin@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Zehra Yayla,   Hacettepe Üniversitesi zehrayayla@hacettepe.edu.tr