Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Akademik Kadro

Prof. Dr. Sabahat Tezcan

Enstitü Müdürü

Akademik Kadro İlerlemeleri

  • 1976, Doçent (Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji), Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Toplum Hekimliği Enstitüsü
  • 1982, Profesör (Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji), Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü
  • 2000-2001, Müdür, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü
  • Kasım 2001, Müdür, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü

Lisans

  • Lisans (1969), Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  • Uzman (1972), Toplum Hekimliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toplum Hekimliği Enstitüsü

   (Uzmanlık Tezi: "Yenikent kırsal alanında evli, doğurgan çağ kadınların sağlık durumu belirleyicileri", 1972)

Yüksek Lisans

  • Yüksek Lisans (1974) Epidemiyoloji, Kuzey Karolina Üniversitesi, Halk Sağlığı Okulu, Epidemiyoloji Bölümü, Chapell Hill, NC, ABD

   (Yüksek Lisans Tezi: "The effect of  child mortality on the fertility experience of women in Etimesgut area")

   Doktora
  • Doktora (1977) Epidemiyoloji, Kuzey Carolina Üniversitesi, Halk Sağlığı Okulu, Epidemiyoloji Bölümü, Chapell Hill, NC, ABD Doktora Tezi: "A comparative study of induced abortion in Turkey using the randomized response technique versus direct questioning"

   Doçentlik
  • Doçentlik Tezi: "Etimesgut bölgesinde 5 yıllık doğum kohortunda bebek ölümleri ve nedenleri", 1976.

Yayınlar

  • Tezcan, S., et all, "Cardiovascular risk factor levels in a lower middle-class community in Ankara", Tropical Medicine and International Health, Vol. 8 No 6, 2003; pp. 1-8.
  • Tezcan S, Yiğit E, Çakır B. "Obesity Prevalence and its predictors in reproductive age women in Turkey in 1998". IV. International Nutrition and Dietetics Congress. 2-5 April 2003/Antalya, Congress Abstract Book: p. 212.
  • Tezcan S, Özcebe H, "Türkiye'de Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri", 47. Milli Pediatri Kongresi Bilimsel Program ve Özet Kitabı, 2003; pp. 192-202.
  • Kılıç, S., Tezcan, S., Kömürcü, Ş., Özet, A., Arpacı, F., Öztürk, B., Kuzhan, O., Saraçbaşı, O., Çakır, B. ve Hasde, M., "GATA Tıbbi Onkoloji BD'da Meme Kanseri Tanısıyla İzlenen Hastaların Sosyodemografik Özellikleri, Hastalıklarının Tanımlanması ve Sağkalım Olasılıkları", XV. Ulusal Kanser Kongresi, 23-27 Nisan 2003, Antalya, p.132.
  • Kılıç, S., Tezcan, S., Taşçılar, M.E., Çakır, B., Aydın, H.İ., Bakır, B., Ceylan, S., Açıkel, C.H. Güleç, M., Hasde, M., "Some Sociodemographic and Diagnosis-Treatment Characteristics of the In-Patients Who Were Treated at the Gülhane Military Medical Academy, Department of Pediatrics in 2001", 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, September 21-24,2003,Cluj Napoca, Romania, p.545.
  • Kılıç, S., Tezcan, S., Kömürcü, Ş., Özet, A., Çakır, B., Tümerdem, N., Bakır, B., Ceylan, S., Arpacı, F., Öztürk, B., Ataergin, S., Kuzhan, O., Hasde, M., "Some Sociodemographic and Diagnostic Characteristics of Female Breast Cancer Patients, Followed at the Gülhane Military Medical Academy, Department of Medical Oncology, between 1992-2002.", 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, September 21-24,2003, Cluj Napoca, Romania, Abstract book p.54.
  • Kılıç, S., Tezcan, S., Kömürcü, Ş., Özet, A., Çakır, B., Tümerdem, N., Bakır, B., Güleç, M., Arpacı, F., Öztürk, B., Ataergin, S., Kuzhan, O., Hasde, M., "Survival Probabilities of Female Patients with Breast Cancer Who are Followed at Medical Oncology Department of Gülhane Military Medical Academy", 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, September 21-24,2003,Cluj Napoca, Romania, Abstract book p.561.
  • Kılıç, S., Tezcan, S., Taşçılar, M.E., Çakır, B., Aydın, H.İ., Ceylan, S., Bakır, B., Açıkel, C.H., Güleç, M., Hasde, M., and Gökçay, E., "Some Sociodemographic Characteristics and Vaccination Coverage of the In-Patients who were Treated at the Gülhane Military Medical Academy, Department of Pediatrics in 2001, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, September 21-24,2003,Cluj Napoca, Romania, Abstract book  p.546
  • Kılıç, S., Tezcan, S., Taşçılar, M.E., Çakır, B., Aydın, H.İ., Hasde, M., Gökçay, E., "Morbidity and Mortality Characteristics of Infants Hospitalized in Pediatrics Department of the Largest Turkish Military Hospital in Year 2001"
  • Kılıç, S., Tezcan, S., Kömürcü, Ş., Özet, A., Çakır, B., Arpacı, F., Saraçbaşı, O., Öztürk, B., Bakır, B., Ataergin, S., Kuzhan, O., Hasde, M., "GATA Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında Meme Kanseri Tanısı ile İzlenen Kadın Hastaların Hastalıklarının Tanımlanması ve Sağ Kalım Olasılıkları" baskıda.
  • Tezcan, S., Ertan, A.E., Aslan, D., "Evaluation of Malnutrition Status at Children Under Five Years of Age", Clinics of Turkey Medical Sciences 2003, 23. pp. 420-429.
  • Akın, L., Tezcan, S., et all: "Seroprevalance and some correlates of Helicobacter pylori at adult ages in Gülveren Health District, Ankara, Turkey". Epidemiology and Injection 2004, 132 (5), pp. 847-56
  • Şahin, F., Aktürk, A., Beyazova, U., Çakır, B., Boyunağa, O., Tezcan, S., et all; "Screening for developmental dysplasia of the hip: Results of a 7-year follow-up study". Pediatrics International, 2004. 46 (2), pp. 162-66
  • Ulukol, B., Tezcan, S., et all: "Evaluation of erythropoiesis by serum transferrin receptor and ferritinin infants aged 0-6 months." Pediatric Hematology and Oncology, 2004. 21 (4), pp. 293-305
  • Tezcan, S., "Introduction: General characteristics of Turkey". A chapter in the report of TDHS-2003 (1), p. 1-15, HUIPS publication,2004.
  • Tezcan, S., Bozbeyoğlu, A.Ç.: "Abortions and stillbirths". A chapter in the report of TDHS-2003 (6), pp. 79-88, HUIPS publication, 2004.
  • Tezcan, S., Yiğit, E.K.: "Vaccination and child health". A chapter in the report of TDHS-2003 (11), p. 131-138, HUIPS publication, 2004.
  • Yiğit, E.K, Tezcan, S.; "Infant feeding practices and children's and women's nutritional status". A chapter in the report of TDHS-2003 (12), pp. 139-153, HUIPS publication, 2004.
  • Tezcan, S., Hodoğlugil,N., Gürsoy,A.,Sommerfield,J.: "Risk Perception in Cardiovaskular Health and Disease: A Community Based Intervention Study for the Prevention of Cardiovascular Disease Risk Factors" 2. International Meeting on Public and Private Crisis Management, Proceedings,2004, pp.161-176. Yeditepe University publication.
  • Kanra,G., Tezcan,S., Yılmaz,G., National RSV Study Team.: "Respiratory Syncytial Virus Epidemiology in Turkey." Turkish J. Pediatrics, 2005. 47 (4), pp. 303-8
  • Tezcan,S., Güner,P.,: "Self Inflicted Violence: Suicide in Turkey". The 14th International Conference on safe Communities Abstract book, 2005, Bergen, Norway, p.75.
  • Tezcan, S., Özcebe, H., Subaşı, N., Telatar, G., "Smoking Behavior of First Year University Students, Turkey". 10th. European Assoc. for Research on Adolescence Abstract book, 2006, Antalya, Turkey, p.69
  • Subaşı Paksoy, N., Tezcan, S., Özcebe, H., et all. : "Social Anxiety Problem among University Students, Turkey". 11. World Congress on Public Health Abstract book,2006. Rio de Janerio, Brazil.
  • Özcebe, H., Tezcan, S., Üner, S., Telatar, G., Subaşı, N. : "Assessing the Physiological Violence Exposure of University Students" 8. World Conference on Injury Prevention & Safety Promotion Abstract book, 2006, South Africa.
  • Tezcan, S., Özcebe, H., Üner, S., Telatar, G., Subaşı, N.,. "Risk Factors for Mental Health of University Students" European Journal of Public Health, 2006, 16: Supplement, p.130
  • Serdaroğlu, A.,  Cansu, A., Özkan, S., Tezcan, S.,: "Prevalance of Cerebral Palsy in Turkish Children Between the Ages of 2 and 16 years" Developmental Medicine & Child Neurology, 2006,48:413-16
  • Tezcan, S., Altıntaş, H., Sönmez, R., Akıncı, A., Doğan, B., Çakır, B., Bilgin, Y., Klör, H. U. and Razum, O. 2003. "Cardiovascular Risk Factor Levels in a Lower Middle-class Community in Ankara, Turkey", Tropical Medicine and International Health,Vol.8 No.6,pp.1-8.
  • Razum, O., Akgün, S., Tezcan, S. 2000. "Cardiovascular Mortality Patterns in Turkey: What is the evidence?", Sozial-und Praventivemedizin, 45, pp.46-51.
  • Kanra, G. ve Tezcan, S. 2002. "Varicella Seroprevalance in a random sample of the Turkish Population" Vaccine. 20:1425-28.
  • Kanra, G., Tezcan, S., Badur, S., and Turkish National Study Team. 2002."Hepatits a Seroprevalence in a Random Sample of the Turkish Population by Simultaneous EPI Cluster and Comparison with Surveys in Turkey", The Turkish Journal of Pediatrics,44: 204-210
  • Tezcan, S., Coşkun, Y. 2002 "Türkiye'de Doğurgan Çağdaki Kadınların Evlenme İle İlgili Bazı Özellikleri (1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Sonuçları)" Nüfusbilim Dergisi, Vol.24, 3-22.
  • Tazcan, S., 1992, "Epidemiyoloji: Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi", Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayını, Ankara.
  • Tezcan, S. ve Güçiz Doğan, B. 1990 "The Extent and Causes of Mortality Among Reproductive Age Women in Three Districts of Turkey". Turkish Journal of Population Studies, No:12, pp.31-39.
  • Tezcan, S. 1981, "Health Problems of Turkish Women", in Women in Turkish Society, ed. Abadan Unat, Leiden E. J. Brill, pp 96-106.

İlgi Alanları

  • Epidemiyoloji
  • Kadın Sağlığı
  • Bebek-Çocuk Sağlığı
  • Kronik Hastalıklar
  • Bulaşıcı Hastalıklar

Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  • International Epidemiological Association
  • Türk Tabipleri Birliği
  • Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği-Türkiye
  • Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği
  • Ankara Tabip Odası
  • Fenil Ketonüri Derneği
  • Sigara Alarm Derneği
  • Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı

Email: sabahatt@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90.312.305 11 15  -310 79 06

Bilimsel Yayınlarda (Ulusal ve Uluslararası hakemli ve sürekli dergiler) Bilim- Yayın Kurulu Üyelikleri:

  • Nüfus Bilim Dergisi sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü olarak)
  • Toplum Hekimliği Bülteni Sahibi (Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak)
  • Pediyatrik ve Perinatal Epidemiyoloji Dergisi'nde yayın kurulu üyesi
  • TUBİTAK Turkish Journal of Medical Science yayın kurulu üyesi (2000-2006)
  • Tıp Bilimleri,Türkiye Klinikleri Dergisi'nde danışma kurulu üyesi
  • Çukurova Üniversitesi,Tıp Fakültesi Dergisi'nde danışma kurulu üyesi
  • İnönü ÜniversitesiTıp Fakültesi Dergisi yayın danışma kurulu üyesi
  • TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni bilimsel kurul üyesi
  • İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Bülteni yayın kurulu üyesi

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Merkez Kampüsü D Blok Kat:5 Sıhhiye 06100 Ankara
Tel: +90 312 305 11 15
Faks: +90 312 311 81 41
hips@hacettepe.edu.tr