İdari Personel

Enstitü Sekreteri

Leyla Soydaş

Sekreter

Meryem Köse
Döndü Şimşek

Memur

Nizamettin Bilici
Fatih Akbulut (TKKY)
Semra Şahin

İç Hizmetler

Veli Solak
Selahattin Kofraz