İdari Personel

Enstitü Sekreteri

Leyla Soydaş

Sekreter

Meryem Köse
Döndü Şimşek

Memur

Fatih Akbulut (TKKY)
Semra Şahin
Nurdan Yeşilgöz

İç Hizmetler

Veli Solak
Selahattin Kofraz