İdari Personel

Enstitü Sekreteri

Hülya Çulpan

Sekreter

Meryem Köse
Zeynep Şimşek

Memur

Fatih Akbulut (TKKY)
Nurdan Yeşilgöz
Canberk Çapan

İç Hizmetler

Veli Solak
Selahattin Kofraz