Demography Conferences
2019
13 May

Prof. Dr. Murat Güray Kırdar, Boğaziçi University

Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Yerel Nüfusun Ölümlülük Hızlarına Etkisi

2019
26 April

Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Kadir Has University

Beşeri Bilimlerde Sayısallaşma; Makro-Mikro İkilemi Geçerli ve Kalıcı mı?

2017
3 May

Asst. Prof. Murat Şentürk, İstanbul University

Metropolde Yaşlanmak: İstanbul'da Yaşlıların Mevcut Durumu

2017
6 April

Prof. Dr. Akile Gürsoy, Beykent University

Türkiye’de Orman Köylerinde Sosyal Değişim

2017
15 March

Akın Atauz

Demografi: Coğrafyanın Temel İlgi Alanlarından Biri

2016
19 January

Asst. Prof. Seyit Cilasun & Assoc. Prof. Dr. Ali M. Berker, Atılım Üniversitesi & Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: 2004-2015 Dönemi

2016
22 November

Deniz Pelek, French Institute Of Anatolian Studies

Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçileri Özelinde Kırda Eşitsiz Güç İlişkilerinin Yeni Dinamikleri

2016
7 April

Dr. Mümtaz Peker, Retired Faculty Member

Sahil Kasabasından Büyükşehire Evrimleşme Sürecinde İzmir’e Göç

2016
17 March

Dr. Ceren Topgül, Geneva University

İsviçre'deki Türkiye Kökenli Gençlerin Eş Tercihleri

2016
25 February

Marie McAuliffe, Australian Demographic & Social Research Institute

Research findings on 'Choice of destination country of refugees and asylum seekers'

2015
25 December

Assoc. Prof. Dr. Samantha Friedman, New York State University

Income Inequality and Place: A Comparative Study of Residential Inequality in Turkey and the U.S.

2015
26 November

Prof. Dr. Gunnar Andersson, Stockholm University

Branch of Occupation and Divorce Risks in Denmark

2015
12 May

Professor Hans Groth, Ambassador Christian Blickenstorfer, Professor Nicholas Eberstadt

Türkiye'nin ve Diğer Müslüman Ülkelerin Demografisi / Panel Discussion on the Demography of Turkey and Other Muslim Countries