Dokümantasyon Merkezi

Genel Tanıtım  

Nüfus Etütleri Enstitüsü Dokümantasyon Merkezi 1967 yılında kurulmuştur. Merkezde,Türkiye'de nüfus hakkında ve ilgili alanlarda çıkan bütün yayınlarla, nüfusbilim ve ilgili alanlardaki; önemli yabancı yayınlar toplanarak, Merkez için özel olarak geliştirilen bir tasnif sistemine göre; kataloglanmaktadır. 1999 yılı Mart ayında dokümantasyon merkezi katalogları elektronik ortama geçirilmiştir. Dokümantasyon merkezinde 7070 adet kitap ve doküman kataloglanmıştır. 31 adet dokümanın mikrofilmi vardır. Nüfus Etütleri Enstitüsünde yapılan bütün Bilim uzmanlığı ve Doktora tezleri kataloglanmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünün bütün Nüfus Sayımları ve İstatistik Yılllıkları Dokümantasyon Merkezinde mevcuttur. Süreli yayınlar arasında Studies in Family Planning, Population and Development Review, International Family Planning Perspectives Population Reports, Bulletin of the World Health Organization ve Population Index ücretsiz olarak Dokümantasyon Merkezimize gelmektedir. Ayrıca 1996 yılından itibaren World Health Organization'ın dokümanları gelmektedir.

WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) Dokümantasyon Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Dokümantasyon Merkezi; Nüfus Etütleri Enstitüsü ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) arasında imzalanan protokole göre Ağustos 1996'dan itibaren WHO Dokümantasyon Merkezi olarak da hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimizde, WHO Avrupa Bölge Ofisinin yolladığı 450 doküman kullanıcıların hizmetine açıktır. WHO hakkında ayrıca bilgi edinmek isteyenler  http://www.who.int adresinden diledikleri kaynaklara ulaşabilirler. Aşağıda WHO web sayfasından yararlanılabilecek bazı linkler verilmiştir.

WHOLIS: İnternet üzerinden hizmet veren WHO veri tabanıdır. WHOLIS 1948'den günümüze bütün WHO yayınlarını liste halinde görüntülemekte ve 1985'ten bugüne kadar WHO tarafından üretilmiş makaleleri ve teknik dokümanları içermektedir. Ayrıca bu site içinde kullanılan kart kataloğu kullanıcılara 1986 öncesi teknik dokümanlara erişim sağlar.www.who.int/library/database.

WHODOC: Yıl içinde dört kez güncellenen ve WHOLIS'e en son eklenen kaynakları içeren bibliyografik veritabanıdır.Bu sayfada bibliyografik referansları, teknik belgeleri, politika belgelerini, süreli yayınlardaki makaleleri, WHO tarafından yayınlanan dökümanlar ile IARC ve CIOMS kaynaklarını bulabilirsiniz. Bunlarla birlikte, WHODOC sayfasında WHO dışında basılmış olan WHO programları da bulunabilir. 

HINARI: Araştırma Teşviki İçin Sağlık Ağları Erişimi (Health InterNetwork Access to Research Iniative) hayati sağlık içeriği açısından en son ve en yeni halk sağlığı bilgisini sağlayan bir internet hizmetidir. Bünyesinde 2000 den fazla bilimsel yayını barındıran bu hizmet dünyanın en büyük biyomedikal literatürlerinden birine sahiptir.