Nüfusbilim Dergisi

Yurdumuzda nüfusbilimin  yeni bir bilim dalı olması, ve bu konuda yazılmış eserlerin az olması nedeniyle bu konudaki  açığı kısmen kapatmak ve bu bilim dalıyla ilgili çevrelere  nüfusbilimin çeşitli konularında bilgi üretimini özendirmek ve sunmak amacıyla Nüfusbilim  Dergisi 1979 yılında  yayına  başlamıştır. Dergi, yılda bir sayı olarak çıkmaktadır.

Nüfusbilim alanında yapılan bilimsel çalışmalar, Nüfusbilim dergisinde yayınlanmak üzere değerlendirilir. Makaleler, özgün, İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Bu niteliklere sahip çalışmalar Dergi yayın kurulu tarafından incelenir, değerlendirme için en az iki hakem görüşüne sunulduktan sonra  yayınlanır. Yazarlara makalenin 10 adet tıpkıbasımı ve Derginin 3 adet kopyası verilir.

Nüfusbilim Dergisi; dünya nüfus literatüründe en önemli referans kaynağı olan Population Index, dünyanın en geniş bibliyografik nüfus veri tabanı olan POPLINE (POPulation information onLINE) tarafından taranmaktadır.

YAZARLARA BİLGİ
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 39)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 37-38)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 36)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 35)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 34)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 32-33)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 30-31)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 28-29)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 27)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 26)
Nüfusbilim Dergisi (Cilt 25)