Belgeler ve Formlar

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Teklifi

Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

Tez Savunması Sınav Tutanağı

Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu

Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Teklifi


  • Tez yazımında ve derslere ilişkin ödev/sınav tesliminde Turnitin programından alınan benzerlik raporu gerekmektedir. Program ve kullanımına ilişkin bilgi Dr. Pelin Çağatay'dan alınabilir.