Araştırmalar

Üniversitelere bağlı Enstitülerin çoğunluğu sadece lisansüstü eğitim verirken, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü araştırma alanında da belirgin faaliyetler göstererek Türkiye'de önemli bir konum edinmiştir. Enstitü tarafından 1960'ların sonlarından bu yana yürütülen ülke çapındaki ve daha küçük çaplı araştırmaların sonuçları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum, demografik veri ve bilgilerin toplanmasında ve ilgili kuruluşlara sunulmasında Enstitü' yü önemli bir merkez haline getirmiştir. Enstitünün sunduğu bilgiler Türkiye'deki politika belirleyicilere ve hizmet sunan kesimlere yol gösterici olmaktadır. Örneğin Devlet Planlama Teşkilatı beş yıllık kalkınma planlarında Enstitünün yaptığı araştırmaların sonuçlarını yoğun bir şekilde kullanmakta, çeşitli Bakanlıklar sundukları hizmetlerin etkinliğini değerlendirirken bu sonuçlardan yararlanmaktadırlar.

A- Beş Yılda Bir Yapılan Nüfus Araştırmaları

B- Diğer Projeler ve Saha Araştırmaları


 Veri Kullanımı İlkeleri


Veri setlerine ulaşmak için  buraya tıklayınız.