Araştırmalar

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü araştırma alanında belirgin faaliyetler göstererek Türkiye'de önemli bir konum edinmiştir. 1960'ların sonlarından bu yana yürütülen ülke çapındaki ve daha küçük çaplı araştırmaların sonuçları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum, demografik veri ve bilgilerin toplanmasında ve ilgili kuruluşlara sunulmasında Enstitü'yü önemli bir merkez haline getirmiştir. Enstitü'nün sunduğu bilgiler Türkiye'deki politika belirleyicilere ve hizmet sunan kesimlere yol gösterici olmaktadır.

Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Serisi   (TNSA arşivi/Veri talebi)

Diğer Araştırmalar